Μηχάνημα υπερήχων καρδιάς από τους ναυτικούς του Βροντάδου στο Σκυλίτσειο