Μια ταινία εικονικής πραγματικότητας για το κορυφαίο μνημείο της Νέας Μονής