«Μεταφορικό Ισοδύναμο: Απλοποίηση διαδικασιών για επιχειρήσεις- δικαιούχους του μέτρου»