Μεσάνυχτα επαναφέρουν το θέμα των ΚΟΙΝΣΕΠ στο Δημοτικό Συμβούλιο