«Με οικειοθελή συμμετοχή οι εκπαιδευτικοί στις ομάδες αυτοαξιολόγησης»