Αυτή είναι η νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου - Τα ονόματα των Δημοτικών Συμβούλων