Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λιμάνι για την τελετή έπαρσης της μεγάλης σημαίας