Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις Δήμαρχοι και ΠΟE –ΟΤΑ. Θα φτάσουν μέχρι και τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια