Κλείνουν οι οδοί Ι. Καρρά και Χ. Σαρικάκη στο Βροντάδο λόγω έργων