Κατακόρυφη αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα του βιολογικού