"Και τα δικά σας, δικά μας και τα δικά μας, πάλι δικά μας"