Ιστορικός περίπατος της ΚΝΕ στη Χίο την Κυριακή 14/6