Η σύζυγός του αρνείται κάθε εμπλοκή με τον θανάσιμο τραυματισμό του