Η Χίος με το Ποδηλατείν έτοιμη για τη Σπαρτακιάδα 2013