Η επιχείρηση παραπλάνησης των ΜΜΕ για το πληρωμένο live party του Κάρμαντζη