Η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά θα έχει καταστροφικές συνέπειες