«Χωροταξία και Κρίση»: Ημερίδα της Χιακής Συμπολιτείας στις 28 Μαΐου