Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια πατάτας