Χιακή Συμπολιτεία: "Συνένοχος ή απλά καιροσκόπος;"