Φτωχότερη η ομογένεια με το θάνατο του Δήμου Σκούφαλου