Καθησυχάζει υπουργείο οικονομικών για ΦΠΑ στα νησιά