Εθελοντική Αιμοδοσία με την υποστήριξη του Σωματείου Οικοδόμων Χίου