Ερώτηση Α. Μιχαηλίδη για το στεγαστικό ζήτημα του Ειδικού Σχολείου Χίου