Εργασίες στην περιοχή Λευκάθια Βολισσού – Κλείσμο δρόμου