Επιτάχυνση της κατασκευής κλειστών ελεγχόμεων δομών ζήτησαν οι Δήμαρχοι από τον Πρωθυπουργό