Επίσκεψη- αστραπή του π. Αντωνίου στο Αίπος - Μέσα Αυγούστου προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες