«Επιλύεται το ζήτημα των προστίμων των τουριστικών πρακτόρων μέσω διάταξης νόμου»