Έπαρση ομοιώματος της πρώτης σημαίας της απελευθέρωσης