Ένας Χιώτης στο τιμόνι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων