Έναρξη Προγράμματος Συμβουλευτικής για τα Α.μεΑ. και τις οικογένειές τους