Εκτός λειτουργίας τα φανάρια στη διασταύρωση την Βερίτη με τον Περιφερειακό