Εκτέλεση εργασιών επί της Επαρχιακής οδού Χίου – Καρυών από τη Δευτέρα 25/05/20