ΕΦ.ΣΥΝ.: Επαναπροωθούν πρόσφυγες με ειδικές θαλάσσιες σκηνές