Δίνουν το αίμα τους αστυνομικοί και τραπεζικοί υπάλληλοι