Δήμοι και Ιατρικός Σύλλογος Χίου για τα προβλήματα υγείας των νησιών