Διήμερη επίσκεψη Ανδρέα Μιχαηλίδη και Κώστα Αρβανίτη στη Σάμο