Διακοπή κυκλοφορίας στις οδούς Βενιζέλου & Ροδοκανάκη λόγω χριστουγεννιάτικου στολισμού