Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα: «Αφηγήσεις από φως, νερό και πέτρα»