Δέκα Αλήθειες την Κυριακή 29/5 στη Βιβλιοθήκη "Κοραής"