"Αυτό λέγεται, κατά την άποψη της πλειοψηφείας, ρεαλισμός και ανάπτυξη!"