Απόβαση μηχανημάτων στα Μεστά, επί ποδός οι κάτοικοι του νησιού