Αντιδρά για τη νέα Λατομική Ζώνη μέσα στα μαστίχια!