Απόπειρα αυτοκτονίας σε κατάστημα στο κέντρο της πόλης