Αποχή από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου