Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως και Σκουζέ, λόγω έργων