Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Σουρή μέχρι και την Παρασκευή 8/12