Αναλυτικά η σταυροδοσία των υποψηφίων σε Δήμο και Περιφέρεια