«Αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη η μετακίνηση αξιωματικών από την ΕΥΠ»