Αγορής, Χατζηνάκης και Καρνάτσος στον Α.Ο. Θύελλα Χαλκειού