7 σκυλάκια βρέθηκαν στα σκουπίδια - ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙ - ΚΑΝΤΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ